Hausbót nebo obytná motorová loď

Jaký je vlastně v termínech hausbót a obytná loď rozdíl?


Hausbót je obytné plavidlo, určené však spíše k obývání než k plavbě. Trup hausbótu má většinou tvar hranatého plováku bez výrazných plavebních vlastností a hausbót tak nabízí hlavně maximální prostor. Pokud se hausbót přemisťuje, tak převážně ve vlečné nebo tlačné sestavě, málokdy je opatřen vlastním pohonem. Pokud má hausbót vlastní pohon, tak pouze pro krátké přeplavby mezi kotvišti a většinou na vodních plochách bez proudu - přehradách a jezerech. Hausbót má i omezené manévrovací možnosti. Typickým příkladem hausbótu je Prinshomeship.

Obytná motorová loď je obytné plavidlo, určené jak k obývání, tak i k plavbě. Trup obytné motorové lodě má většinou ostrou příď, dno ve tvaru „V“, má kýlovou ploutev, kormidlo atd. Jde o plavidlo vybavené dostatečně silným motorem s dobrými plavebními vlastnostmi jako je stabilita, řiditelnost a dostatečná rychlost plavby. Obytná motorová loď je určena k delším plavbám po kanálech, řekách, jezerech, ale v určitých případech i po mořích. Typickým příkladem obytné motorové lodě je Morrakruiser 1250.

Mnoho suchozemců v České republice však (zatím) nevidí rozdíl mezi těmito pojmy, proto i my (byť nesprávně) používáme na našich stránkách mimo termín (obytná motorová) loď i termín hausbót.

Skippers Post

Několikrát ročně zasíláme svým skipperům informace, zprávy o nových filmech, článcích a besedách, ale i nabídky plaveb.

Sociální sítě

Chcete mít ty nejaktuálnější informace o slevách, volných lodích, akcích a mnoho dalšího? Tak si nás přidejte na váš Facebook či Instagram.