Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji Dutch Masters s.r.o. souhlas s využitím mých identifikačních a kontaktních údajů generovaných v rámci prodeje zboží a při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci s mou osobou jako zákazníkem (dále jen„údaje“) pro obchodní účely.

Údaje se mohou vztahovat ke všem kupním smlouvám a/nebo smlouvám o poskytování služeb či jiným smlouvám sjednaných mezi Dutch Masters s.r.o. a zákazníkem, včetně smluv uzavřených v budoucnosti.

Zpracování údajů pro obchodní účely Dutch Masters s.r.o. představuje zejména činnosti spočívající v třídění údajů pro účely zákaznického programu, uchování údajů o typovém chování, vypracování anonymizovaných analýz, vytváření cílených nabídek a dále samotné oslovení zákazníka přímo Dutch Masters s.r.o. s obchodní nabídkou produktů a služeb, to písemně, telefonicky, sms zprávami, internetovou reklamou a elektronickou komunikací. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat.

Souhlas je účinný ode dne jeho udělení po dobu využívání služeb Dutch Masters s.r.o. a následujících 5 let poté, pokud jej zákazník neodvolá.

Skippers Post

Několikrát ročně zasíláme svým skipperům informace, zprávy o nových filmech, článcích a besedách, ale i nabídky plaveb.

Sociální sítě

Chcete mít ty nejaktuálnější informace o slevách, volných lodích, akcích a mnoho dalšího? Tak si nás přidejte na váš Facebook či Instagram.