Odkup či pojištění vratné kauce

Odkup kauce Dutch Masters

Doporučujeme všem skipperům s výjimkou skipperů s lodí (nikoliv sloepem) pronajatou v loděnici De Drait a Zijda Yachting. 

Kryje veškeré nehody do výše kauce s výjimkou plavby pod vlivem alkoholu či drog, plavby v zakázaných vodách (např. na IJsselmeeru bez povolení loděnice), riskantní plavby (výrazného nedodržování plavebních předpisů, např. plavba po IJsselmeeru při více než 4 Bft), ucpaného záchodu a neurgentní (nezabraňující vzniku vyšší škody např. potopením lodě) pomoc záchranného plavidla (např. pro odtažení či vyproštění z mělčiny ve vnitrozemí).

Cena odkupu kauce je 14% výše kauce. Kauce je v loděnici standardně složena, v případě vzniku škody je po skončení plavby zadržena s tím, že garantem zaplacení škody je Dutch Masters. Toto je však podmíněno vyloučením výše zmíněných výjimek, v případě nehody s poškozením třetí osoby (jiná loď, most, zdymadlo, molo) kontaktováním hotline loděnice a Dutch Masters neprodleně po nehodě a dodáním řádně vyplněného formuláře včetně fotodokumentace škody, v případě nehody bez poškození třetí osoby dodáním fotodokumentace škody, vždy ale dokladu o zadržení / vyúčtování vratné kauce). Ve výjimečných případech nejasností (např. nevyúčtovaná vratná kauce z důvodu neuzavřené škodní události, při poškození třetí osoby atd.) se řešení může protáhnout standardně do 30 dnů, výjimečně (pouze v případě poškození třetí strany) maximálně do 31.10. daného roku. Odkup kauce je nutné objednat a uhradit Dutch Masters před převzetím lodě (fakturou či hotově).

Pozor: odkup kauce kryje pouze 1 pojistnou událost (nekryje škody z druhé nehody s účastí dalšího poškozeného)!

Odkup kauce lodě u loděnice De Drait Yachtcharter

Doporučujeme skipperům se zde pronajatou lodí (s vyjímkou sloepů).
Kryje veškeré nehody do výše kauce s výjimkou plavby pod vlivem alkoholu či drog, plavby v zakázaných vodách (např. na IJsselmeeru bez povolení loděnice, riskantní plavby (výrazného nedodržování plavebních předpisů, např. plavba po IJsselmeeru při více než 4 Bft), ucpaného záchodu a neurgentní (nezabraňující vzniku vyšší škody např. potopením lodě) pomoc záchranného plavidla (např. pro odtažení či vyproštění z mělčiny ve vnitrozemí).

Cena odkupu kauce je cca 72 EUR (10/16/21% výše kauce). Kauce je v loděnici standardně složena, i v případě vzniku škody je však po skončení plavby vrácena. Toto je však podmíněno vyloučením výše zmíněných výjimek, kontaktováním hotline loděnice neprodleně po nehodě a dodání fotodokumentace škody do doby předání lodě loděnici. Ve výjimečných případech nejasností (např. plavba v zakázané oblasti atd.) loděnice kauci zadrží s tím, že vše bude nadále řešeno přes Dutch Masters. Odkup kauce je vhodné objednat přes Dutch Masters a nutné uhradit loděnici před převzetím lodě.

Pozor: odkup kauce kryje pouze 1 pojistnou událost (nekryje škody z druhé nehody s účastí dalšího poškozeného)!

Odkup kauce loděnice Zijda Yachting

Doporučujeme skipperům se zde pronajatou lodí.
Kryje veškeré nehody do výše kauce s výjimkou plavby pod vlivem alkoholu či drog, plavby v zakázaných vodách (např. na IJsselmeeru bez povolení loděnice, riskantní plavby (výrazného nedodržování plavebních předpisů, např. plavba po IJsselmeeru při více než 4 Bft), ucpaného záchodu a neurgentní (nezabraňující vzniku vyšší škody např. potopením lodě) pomoc záchranného plavidla (např. pro odtažení či vyproštění z mělčiny ve vnitrozemí).

Cena odkupu kauce je cca 70 EUR (14% výše kauce). Kauce se v případě zaplacení odkupu kauce loděnici neskládá. Odkup kauce je vhodné objednat přes Dutch Masters a nutné uhradit loděnici při převzetí lodě.

Pozor: odkup kauce kryje pouze 1 pojistnou událost (nekryje škody z druhé nehody s účastí dalšího poškozeného)!

Pojištění kauce lodě u pojišťovny Uniqa

Vzhledem k nedostatečnému rozsahu krytí škod nedoporučujeme, ale můžeme nabídnout.

Kryje nehody do výše kauce s výjimkou plavby pod vlivem alkoholu či drog, plavby v zakázaných vodách (např. na IJsselmeeru bez povolení loděnice, riskantní plavby (výrazného nedodržování plavebních předpisů, např. plavba po IJsselmeeru při více než 4 Bft), poškrábání lodě v první vrstvě laku, škod na majetku třetích osob (jiná loď, přístav, most atd.), ucpaného záchodu, odstranění lana či čehokoliv jiného v lodním šroubu a neurgentní (nezabraňující vzniku vyšší škody např. potopením lodě) pomoc záchranného plavidla (např. pro odtažení či vyproštění z mělčiny ve vnitrozemí).
Cena pojištění je 900 CZK do kauce ve výši 8.000 CZK bez spoluúčasti a 2.145 CZK do kauce ve výši 20.000 CZK při spoluúčasti 1.000 CZK. Kauce je v loděnici standardně složena, v případě vzniku škody je po skončení plavby zadržena, vše je posléze řešeno přímo s pojišťovnou.

Skippers Post

Několikrát ročně zasíláme svým skipperům informace, zprávy o nových filmech, článcích a besedách, ale i nabídky plaveb.

Sociální sítě

Chcete mít ty nejaktuálnější informace o slevách, volných lodích, akcích a mnoho dalšího? Tak si nás přidejte na váš Facebook či Instagram.