Etický kodex pronajímatele

Seriózní pronajímatel říčních lodí:

  1. nabízí zákazníkovi pouze lodě, které může jako pronajímatel zajistit
  2. nabízí zákazníkovi pouze lodě z loděnic, se kterými má jako pronajímatel smlouvu
  3. nabízí zákazníkovi vždy lodě za ceny shodné s cenami při pronájmu přímo v loděnici
  4. nabízí zákazníkovi lodě s veškerými slevami shodnými se slevami při pronájmu přímo v loděnici
  5. poskytuje zákazníkovi maximální možné informace o lodích v českém jazyce
  6. poskytuje zákazníkovi maximální možné informace o cílové zemi v českém jazyce
  7. poskytuje zákazníkovi maximální možné informace o plavbě v cílové zemi v českém jazyce
  8. poskytuje zákazníkovi podporu v případě potřeby i při jeho plavbě v cílové zemi
  9. vyřídí bez odkladu případné storno lodě či eventuální reklamaci pronájmu lodě
  10. nevymezuje se vůči ostatním agenturám tzv. podhazováním ceny (viz sliby "garance nejnižší ceny" apod.), ale především kvalitou svých služeb, které je možné do budoucna poskytovat a zkvalitňovat jen při zachování standardních agenturních provizí.

Tento etický kodex byl připraven na podzim 2010 jako soupis pravidel pro seriózní agenturní pronájem říčních lodí.

Společnosti, které tento etický kodex sepsaly, fungují podle těchto pravidel již od začátku svých aktivit v pronájmech lodí a v době jeho definování jsou stále více znepokojeny situací na českém trhu, kdy větší množství stávajících i nově vznikajících subjektů neetickým, a někdy bohužel až kriminálním přístupem poškozuje tuto branži v očích veřejnosti. Tyto společnosti s cílem ochránit potenciální nové zájemce o tento druh dovolené vyzvaly ostatní agentury se stejným oborem činnosti, aby se k tomuto etickému kodexu připojily nejen jeho zveřejněním na svých webových stránkách, ale především naplňováním výše zmíněných zásad.

K etickému kodexu se připojily tyto společnosti

Dutch Masters s.r.o., www.holandskonalodi.cz

Yachting4U s.r.o., www.hausboty4u.cz

CK Tilia Ludmila Tvrdoňová, www.dovolenanavode.cz