Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop na stránkách holandskonalodi.cz

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost Dutch Masters, s.r.o. se sídlem Otradovická 735/19, 142 00 Praha 4, IČ: 25614444, (dále jen „prodávající“) prodává zboží uživatelům internetových stránek eshop.holandskonalodi.cz (dále jen „kupující“).

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Zboží, o které má kupující zájem, může přidat do nákupního košíku. Po přidání zboží do nákupního košíku vyplní všechny předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Když si přeje zboží objednat, klikne na tlačítko „Objednat“. Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží. Odeslaná objednávka je závázná. Po přijetí objednávky bude obratem kupujícímu odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné a balné), uvedené v závazné objednávce. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná.

Zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu se svým souhlasem kupující poskytl, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se zasláním objednaného zboží na eshop.holandskonalodi.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

Dodání zboží

Zboží prodávající dodává prostřednictvím České pošty, s. p. na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Zboží je kupujícímu dodáno obvykle do 7 pracovních dnů od objednání, pokud u konkrétního druhu zboží není uvedena jiná informace. Pokud kupující uvede, že si přeje zboží vyzvednout osobně v kanceláři prodávajícího (Dutch Masters s.r.o., Golčova 1/2, Tvrz Kunratice, 148 00 Praha 4), tento ho bude následně telefonicky kontaktovat a domluví s ním termín předání.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena každého druhu zboží včetně DPH je uvedena v popisu konkrétního druhu zboží a kupující souhlas s kupní cenou projeví odesláním objednávky. Kupní cena platí až do vyčerpání zásob, pokud u konkrétního druhu zboží není platnost ceny vymezena jiným způsobem. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.

Způsob platby si kupující zvolí v objednávkovém formuláři. K ceně na dobírku bude kupujícímu připočítáno poštovné a balné ve výši 180 Kč, pokud u konkrétního druhu zboží není uvedena jiná částka. Kupující, kteří si vyzvednou zboží v kanceláři prodávajícího poštovné a balné neplatí. Při osobním odběru je třeba zboží zaplatit hotově.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající svým zákazníkům poskytuje právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, zašle prodávajícímu Oznámení o odstoupení na adresu kanceláře prodávajícího (Dutch Masters s.r.o., Golčova 1/2, Tvrz Kunratice, 148 00 Praha 4), nebo na e-mailovou adresu: info@dutchmasters.cz. Zboží kupující neprodleně vrátí na tuto adresu. Pokud již kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu prodávající zaplacenou částku do 30 dnů od data odstoupení do smlouvy. Pro tento případ uvede kupující v oznámení o odstoupení, jakým způsobem (převodem na účet, složenkou) mu má být zaplacená kupní cena vrácena. Zboží nesmí být poškozené, aby mohlo být nabízeno dalším zákazníkům. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Kupující vrátí zboží pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky na dobírku nebudou ze strany prodávajícího přijaty. Prodávající vrátí kupujícímu pouze peníze za zboží, nevrací poštovné ani balné.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Ke zboží prodávajícího není dodáván záruční list, záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující zboží převezme. Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a bezodkladně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční doby. V oznámení o reklamaci musí zákazník popsat zjištěné vady zboží. Reklamaci včetně vadného zboží kupující zašle na adresu kanceláře prodávajícího (Dutch Masters s.r.o., Golčova 1/2, Tvrz Kunratice, 148 00 Praha 4), případně ji po telefonické dohodě doručí osobně tamtéž. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Kontakty na prodávajícího

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese: Dutch Masters s.r.o., Golčova 1/2, Tvrz Kunratice, 148 00 Praha 4. Telefonicky lze získat informace na tel.: 602 532 734, e-mailem na info@dutchmasters.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách holandskonalodi.cz. Kupující si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.