Cestovní pojištění

Pojištění u pojišťovny Kooperativa

Cena pojištění je 16 CZK / osoba / den a zahrnuje tato plnění: při smrti následkem úrazu do výše 100.000 CZK, při trvalých následcích úrazu do výše 200.000 CZK, při tělesném poškození do výše 25.000 CZK, pojištění zavazadel do výše 15.000 CZK, záchranu zavazadla do výše 10.000 CZK, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a životě do výše 2.000.000 CZK, pojištění odpovědnosti za jinou škodu do výše 500.000 CZK (neplatí jako pojištění vratné kauce lodě), přerušení cesty a nevyužité služby do 10.000 CZK, pojištění storna ve výši 80 % ze storno poplatků do maximální výše 12.000 CZK za osobu.CZK / osoba.

Pozor: pojištění musí být uzavřeno nejpozději v den zaplacení celé ceny pronájmu lodě.

Pojištění u pojišťovny Uniqa

Cena kompletního pojištění K5S je 28 CZK / osoba / den a zahrnuje tato plnění: pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb platí do výše 5.000.000 CZK, úrazové pojištění při smrti následkem úrazu do výše 150.000 CZK, úrazové pojištění při trvalých následcích (od 10 %) do výše 300.000 CZK, úrazové pojištění na nemocniční odškodné (za 1 den) 300 CZK, pojištění zavazadel do výše 15.000 CZK, pojištění odpovědnosti za škodu (neplatí jako pojištění vratné kauce lodě), na zdraví a na věci třetí osoby do výše 1.000.000 CZK, pojištění storna ve výši 80 % ze storno poplatků do maximální výše 15.000 CZK a pojištění nevyužité dovolené do výše 15.000 CZK.

Pozor: pojištění musí být uzavřeno nejpozději v den zaplacení celé ceny pronájmu lodě.

 

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek